WebQuest

Прилагане на корпоративната социална отговорност в сектора на логистиката

Welcome

20180927080058esyqe.jpeg

Welcome: Прилагане на корпоративната социална отговорност в сектора на логистиката
Description: WebQuest Описание: В наши дни успехът на бизнеса не се основава единствено на неговата икономическа печалба. Като цяло в по-широкия контекст на обществото, в което съществува една компания, корпоративната социална отговорност е станала по-важна през годините. Целта на този Webquest е да помогне на студентите да разберат концепцията за корпоративната социална отговорност (CSR) и да придобият увереност в разработването на собствени инструменти за нейното приложение в областта на спедицията и логистиката.
Grade Level: College / Adult
Curriculum: Business / Economics
Keywords: Корпоративна социална отговорност, КСО, Устойчивост, Устойчиво развитие, Логистика, Служебен спедитор, Социална мисия
Author(s): German Hellenic Chamber Of Industry And Commerce Alexandra Tavlaridou / Matthias Hoffmann

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=388595
WebQuest Hits: 1,042
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.