WebQuest

Прилагане на корпоративната социална отговорност в сектора на логистиката

Страница на преподавателя

20180925115728upeBa.jpeg

Този WebQuest трябва да се изпълни и оцени на две части. Първо, студентите трябва да придобият знания и да работят по всяка от задачите. Въпреки че задачите могат да бъдат разрешени поотделно, учениците могат да използват и работят по този Webquest в групи от по двама. Това ще осигури обстановка, при която сътрудничеството се оценява и се постигат по-добри резултати.
За втората част от WebQuest студентите ще бъдат помолени да преминат през задачи, да изготвят доклад и да представят своите изработени резултати от LogThess-доклада под формата на кратка презентация.
След всяка презентация всички ученици се насърчават да задават въпроси и да размишляват, за да могат да се разработят допълнителни решения и предложения.
Тази първоначална версия на WebQuest е насочена към гръцка целева група и по този начин уеб връзките са главно на гръцки (с изключение на теста - който може да се разглежда като практика на английски език, който е част от основната учебна програма). В различните езикови версии на търсенето в интернет трябва да бъдат заменени уеб-линковете, които да се прилагат за всяка страна, нейните спецификации, характеристики и нужди.

Standards

Този WebQuest ще се опита да докладва за съществуващото състояние и функция на програмите за професионално образование и обучение в професията Специалист по спедиторски услуги и елемента на устойчивото развитие.

Credits

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5185 

https://www.csrhellas.net/ 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=csr-sustainability-iqtesthttp:// 

www.csringreece.gr/files/research/CSR-1421418434.pdf?user

https://www.csrhellas.net/network/csrh-members/ola-ta-melicsrh/ 


Other

no information

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=388595
WebQuest Hits: 612
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.