WebQuest

Прилагане на корпоративната социална отговорност в сектора на логистиката

Задачи

20180925115639tuDuZ.jpeg

Този webquest включва посещаване на много различни уеб страници в интернет, за да се запознаете с КСО и как тя се отнася до успеха на бизнеса. Ще има кратък отговор или дейност, за да се гарантира разбирането: в края на краищата трябва да знаете колкото е възможно повече за КСО, ако искате да подобрите обществения си образ! Накрая ще напишете доклад на половин страница за това как можете да създадете в ежедневната си работа и контакти с клиенти поведение, което отразява стойностите, определени от стратегията за корпоративна социална отговорност на вашата организация. Ще трябва да използвате конкретни примери и да се обърнете към стратегиите на други компании в практиката за тази задача.


The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=388595
WebQuest Hits: 605
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.