WebQuest

Дейности в здравеопазването за устойчиво развитие

въведение

20181007020420uMyLy.jpg

Това звено обхваща следните знания, умения и компетенции, посочени в разработването на учебната единица в IO2:


Знания:

  • Познаване на различни видове институции за здравеопазване и на тяхната област на работа, структура и функциониране в съответствие с целите и задачите на устойчивото развитие
  • Познава най-важните / основни вътрешни и външни правила на здравната институция / организация, свързана със УР
  • Познаване на примери за график и работен график с цел осигуряване на икономическа и екологична ефективност на работата
  • Разпознават и съобщават основни хигиенни правила, правила за движение и действие и правила за хранене, управление на отпадъците и т.н.
  • Познаване на различни методи за санитарно лечение, за да се осигури здравословна среда както за пациентите, така и за работещия персонал


Умения:

  • Прилага основните хигиенни норми и норми за управление на отпадъците
  • Прилагане и строго спазване на правилата за здраве и безопасност


Компетентност / и:

  • Изпълнява съзнателно норми, критерии и стандарти на здравната работа по отношение на икономическото, социалното и екологичното равновесие

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=390159
WebQuest Hits: 775
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.