WebQuest

Дейности в здравеопазването за устойчиво развитие

задачи + цели

20181007020420aZupa.jpg

Разделете се на групи от 3-5 души или сами, моля, изучете внимателно приложените материали и видеоклипове за ролята на здравния асистент и целите за устойчиво развитие.


Споделяйте идеи


Помислете как да свържете структурата и организацията на здравните дейности и здравния асистент с контекста на устойчивото развитие.


Подгответе доклад за това, което научавате от материалите и видеоклиповете за това как да бъдете устойчиво ориентиран асистент по здравни грижи.

Attachments


File
  • First steps competence list pack
    Description: преглед на компетентностите, съгласно стандарта по здравни грижи

Web Link

File

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=390159
WebQuest Hits: 771
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.