WebQuest

Дейности в здравеопазването за устойчиво развитие

оценка

20181007020423syZuT.jpg

Вашите постижения ще бъдат оценени от рубриката по-долу.

Rubric

# ниско средно високо Много активно Score
Активно участие 20
Генериране на идеи 30
Качество на доклади 20
Изпълнение на дейности и тест 30

Total Score: 100

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=390159
WebQuest Hits: 774
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.