WebQuest

ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΕΣΤΡΩΣΕ Η ΓΗ

Evaluation

20140914103547VaveP.jpg       Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεναρίου καλούμαστε να αξιολογήσουμε το διδακτικό μας σενάριο ως προς τους στόχους που αρχικά είχαμε θέσει, ως προς την οργάνωση των δραστηριοτήτων, αν δηλαδή φάνηκε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα αλλά και στις ικανότητες των παιδιών. Επιπλέον, η αξιολόγησή μας θα πρέπει να γίνει  από τη μία πλευρά στον άξονα της διαθεματικότητας των δραστηριοτήτων, της δημιουργικής εμπλοκής των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και από την άλλη στην καταλληλότητα τωνεκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των δράσεων  και το σχεδιασμό των φύλλων εργασίας.
     Εκκινώντας από την αρχική δια γνωστική μας αξιολόγηση προσδιορίστηκε και εκτιμήθηκε το επίπεδο γνώσεων των παιδιών, οι επικοινωνιακές και γλωσσικές τους ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα τους για μάθηση. 
Στο διδακτικό μας σενάριο το θέμα που πραγματευόμαστε, Εποχή Φθινόπωρο, οι νοητικές δυσκολίες και τα λάθη που κάνουν τα παιδιά έχουν σχέση  με τις χωροχρονικές έννοιες (σήμερα, χθες, αύριο, τώρα, πριν, μετά,μέσα, έξω, δίπλα, μπροστά, πίσω), με την έννοια της εναλλαγής (εποχών, μηνών), με την έννοια της τακτικότητας, της κυκλικής επανάληψης, της σύγκρισης, τηςταξινόμησης, της αντιστοίχισης, της ομαδοποίησης. Μέσα από  τη συζήτηση και αλληλεπίδραση με τη νηπιαγωγό και τους συμμαθητές τους επικοινωνούν και ψάχνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Εκφράζουν απορίες, γιατί αλλάζουν οι εποχές, γιατί κιτρινίζουν τα φύλλα,γιατί τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους, πώς γίνεται η βροχή. Θέλουν να δουν από κοντά τα ζώα που ετοιμάζουν τις φωλιές τους. Αυτή την αλλαγή στη φύση, αλλαγή σε μας τους ίδιους, αλλαγή στα χρώματα, αλλαγή στα καιρικά φαινόμενα, αλλαγή στην έκφραση (Μουσική, Ζωγραφική, Λογοτεχνία, Ποίηση) θέλαμε να διδάξουμε στα παιδιά. Αλλαγή και προετοιμασία. Ζώα, άνθρωποι, φυτά αλλάζουν και προετοιμάζονται για το Χειμώνα. Αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας στη διδακτικήπράξη το εκπαιδευτικό λογισμικό kidspiration και wall wisher padlet εφαρμόσαμε την αρχική μας αξιολόγηση. Τι ξέρουμε για το Φθινόπωρο, τι θέλουμε να μάθουμε και πώς θα το μάθουμε.Σ αυτό  το σημείο προβάλλαμε την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ και σχεδιάσαμε ανάλογα τους στόχους και τις διδακτικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων.
     Στη διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία επιτρέπει και εξυπηρετεί τον έλεγχο της εξελικτικής πορείας των παιδιών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους που τέθηκαν, αξιοποιήσαμε και ενσωματώσαμε στη διδακτική πράξη,  συνδυαστικά, κλειστού και ανοιχτού τύπου εκπαιδευτικά λογισμικά.Εμείς αρχικά διαθεματική προσέγγιση για το Φθινόπωρο είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε τελικά εξελίχθηκε σε σχέδιο εργασίας (
project) κι αυτό γιατί οι δραστηριότητες  προέκυψαν από τα ίδια τα παιδιά.   Δράττοντας  τις ευκαιρίες που δόθηκαν από τις προτάσεις, ευχέςτων  παιδιών, γι αυτά που επιθυμούν να κάνουμε για το Φθινόπωρο σχεδιάστηκαν και να ανάλογα φύλλα εργασίας.  Η αφορμή δόθηκε από ένα τραγούδι, από ένανπίνακα Ζωγραφικής, από ένα παραμύθι που διαβάσαμε, από μια παροιμία που είπαμε, από ένα ποίημα, από τις εικόνες του φανελοπίνακα της τάξης μας, από τα φρούτα, καρπούς, φύλλα, φλοιούς, που ζήτησαν από τη μαμά τους και έφεραν στην τάξη, από τα κολάζ και τις ζωγραφιές που δημιούργησαν τα ίδια, από τα video που παρακολουθήσαμε από τη γωνιά του υπολογιστή της τάξης μας, από τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκαμε.
     Στην τελική αθροιστική αξιολόγηση, η οποία μας παρέχει τη δυνατότητα να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας σχετικά με την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων και γενικότερα με την αποτελεσματικότητα του διδακτικού σεναρίου, αξιοποιήσαμε το διαδικτυακό εργαλείο
e-multimedia book - Issuu για να δημιουργήσουμε το πολυμεσικό μας βιβλίο για το Φθινόπωρο, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξαναθυμηθούμε και να συζητήσουμε με τα παιδιά αυτή μας την εμπειρία και να περάσουμε το μήνυμα ότι με την χρήση των ΤΠΕ μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να διαμοιράσουμε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας από την καθημερινότητά μας στο χώρο του Σχολείου.Για την αξιολόγηση του σεναρίου μας  έχοντας ως εργαλεία τη συστημική παρατήρηση, την ομαδική συζήτηση, αλλά και την ατομική, με κάθε παιδί χωριστά, χρησιμοποιήσαμε ρουμπρίκα αξιολόγησης με ποιοτικά κριτήρια. Η ρουμπρίκα αποτυπώνεται παρακάτω.

Attachments


Web Link

Web Link

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=250740
WebQuest Hits: 2,896
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.