WebQuest

ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΕΣΤΡΩΣΕ Η ΓΗ

Teacher Page

20140913115217nugaD.jpg

Αυτή η ιστοεξερεύνηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Διδακτικού Σεναρίου κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η διάρκειά του είναι 8 ώρες και μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών. Το θέμα που διαπραγματεύεται: Φθινόπωρο - Κίτρινο χαλί με φύλλα έστρωσε η Γη εντάσσεται στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Μελέτης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στην ενότητα: Παιδί και περιβάλλον: Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση και ένα μέρος του εντάσσεται και στην ενότητα: Παιδί και περιβάλλον: Φυσικό Περιβάλλον και αλληλεπίδραση.

Standards

Διδακτικοί στόχοι:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Παιδί και Περιβάλλον:
 Να ασκηθούν τα παιδιά στο να υπολογίζουν σταδιακά το χρόνο με βάση τις εποχές και τους μήνες.
 Να ασκηθούν στην παρατήρηση των αλλαγών της φύσης κατά την εποχή του Φθινοπώρου.
 Να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου.
 Να περιγράφουν τις μεταβολές του καιρού και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα.
 Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυτικό κόσμο (φυλλοβόλα-αειθαλή, χλωροφύλλη).
 Να προωθηθεί η ταυτόχρονη καλλιέργεια δεξιοτήτων σκέψης και επιστημονικής μεθόδου μέσα από την εξερεύνηση του φυσικού και τεχνητού κόσμου.
 Να κατανοήσουν τη σημασία της παρατήρησης, του πειραματισμού, της υπόθεσης, της πρόβλεψης και της εξαγωγής συμπερασμάτων.
 Να ενθαρρύνονται όλα τα παιδιά να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υλικά.
Παιδί και Γλώσσα:
 Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο.
 Να περιγράφουν προσωπικές εμπειρίες.
 Να κατανοήσουν ότι κάθε έτος έχει τέσσερις εποχές.
 Να κάνουν προβλέψεις για τις αλλαγές στη φύση.
 Να περιγράφουν έργα ζωγραφικής και να τα συνδέουν με την εποχή του Φθινοπώρου.
 Να περιγράφουν τις μεταβολές του καιρού και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα.
 Να συνθέτουν μία φθινοπωρινή ιστορία βάζοντας τις εικόνες στη σωστή σειρά.
 Να αφηγούνται ιστορίες βλέποντας μόνο τις εικόνες.
 Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι η κωδικοποίηση του προφορικού.
 Να αναγνωρίζουν λέξεις στο περιβάλλον της τάξης που αναφέρονται στο Φθινόπωρο και στα καιρικά φαινόμενα.
 Να απομνημονεύουν μικρά έμμετρα κείμενα.
 Να καλλιεργήσουν τα εκφραστικά τους μέσα: λεκτικά και εξωλεκτικά.
 Να εισαχθούν στη διαδικασία αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου.
 Να συνειδητοποιήσουν ότι μία λέξη αποτελείται από γράμματα.
 Να γράφουν όπως μπορούν λέξεις που θυμίζουν Φθινόπωρο.
Παιδί και Μαθηματικά:
 Να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους.
 Να εμπεδώσουν τη διαδικασία της ταξινόμησης και της σειροθέτησης.
 Να εμπεδώσουν την διαδικασία της αντιστοίχισης.
 Να εμπεδώσουν τα χρώματα.
 Να συγκρίνουν εικόνες και να βρίσκουν τις διαφορές.
 Να συνθέτουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα.
 Να ταξινομούν αντικείμενα με βάση κάποιο κριτήριο ώστε να φτιάχνουν ομάδες αντικειμένων.
 Να γνωρίσουν τα τακτικά αριθμητικά.
 Να αναγνωρίζουν τους αριθμούς από το 1-5.
Παιδί - Δημιουργία και Έκφραση
 Να γνωρίσουν έργα μεγάλων Zωγράφων.
 Να κατασκευάσουν καλλιτεχνικά δημιουργήματα.
 Να πειραματιστούν με διάφορα υλικά και χρώματα.
 Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
 Να σχεδιάζουν και να συνδυάζουν γραμμές για να συνθέτουν σχήματα και μορφές.
Ως προς τις ΤΠΕ:
 Να έρθουν σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης.
 Να γνωρίσουν το Διαδίκτυο (φυλλομετρητές , μηχανές αναζήτησης).
 Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού και τη μέθοδο του drag and drop.
 Να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού.
 Να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία web 2.0 και να γνωρίσουν το πληροφορικό περιβάλλον τους.
 Να γνωρίσουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν, να οικοδομήσουν και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση.
Παιδαγωγικοί Στόχοι:
 Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της ανακάλυψης μέσα από τη συνεργατική μάθηση.
 Να αυτενεργούν, να πειραματίζονται, να ακολουθούν οδηγίες και να επαναλαμβάνουν διαδικασίες με τη μέθοδο της αυτοκαθοδήγησης.
 Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
 Να κοινωνικοποιηθούν μέσα από την ομαδική ενασχόληση με τον Η/Υ.
 Να αναπτύξουν την αυτονομία τους καθώς και την αίσθηση της απόκτησης δύναμης και ελέγχου.
 Να μάθουν κανόνες, όπως η αναμονή της σειράς.
 Να καλλιεργηθεί η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η ευγενής άμιλλα.
 Να προωθηθεί η αυτογνωσία των παιδιών δοκιμάζοντας τις δυνατότητές τους.
 Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.
 Να αναπτύξουν θετική προδιάθεση προς τη μάθηση καθώς μέσα από την ενασχόληση με τον Η/Υ τα παιδιά δείχνουν ενθουσιασμό, ικανοποίηση και χαρά.
 Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητά τους.
 Να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=250740
WebQuest Hits: 2,901
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.