WebQuest

Hindamine

20120129082141ryDyz.jpg

Rubric

# 1 punkt 2 punkti 3 punkti 4 punkti Score
Sõnapusle tööleht Sõnapuslest ei ole leitud 8 sõna. Tabelisse on õigesti kantud alla 8 kuu nimetuse. Mõned sõnad on leidmata. Pooled kuude nimetused on kantud tabelisse õigesti. Mõned sõnad on leidmata. Kõik kuude nimetused on kantud tabelisse õigesti. Kõik sõnad on leitud. Kõik kuude nimetused on kantud tabelisse õigesti 25%
Kalendrimäng. Värvimisega tööleht. Õigesti täidetud ülesandeid on vähem kui 4. 4 ülesannet on jäänud täitmata või tehtud valesti. 2 ülesannet on täidetud valesti või jäänud täitmata. Kõik 8 ülesannet on täidetud laitmatult. 25%
Kalendripõhised ülesanded (valikvastustega ül) Ülesannete lahendamisel on rohkem kui 3 viga Ülesannete lahendamisel on 3 viga Formulari täitmisel on 2 eksimust Kõik 6 ülesannet on täidetud laitmatult. 25%
Aeg ja ajaühikud. Testi tulemuseks on vähem kui 3 õiget vastust. Testi tulemuseks on 3 õiget vastust Testi tulemuseks on 4 õiget vastust Testi tulemuseks on 6 õiget vastust 25%

Total Score: 100%

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131923
WebQuest Hits: 3,812
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.