WebQuest

Töökäik

20120126020014yPutu.jpg

  • Tööülesannete täitmisel kasuta kalendrit (õpilaspäevikus on selleks sobiv olemas), töölehti.
  • Ülesannete lahendamise järjekorra valid sina.
  • Töö on individuaalne ühele õpilasele.
  • Tööks kuluva aja planeerib õpetaja, sellest lähtuvalt teed sina valikuid.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131923
WebQuest Hits: 3,895
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.