WebQuest

Õpetajale

20120124031355zaJus.gif

Teema on hästi lõimitav erinevate õppeainetega, sobib keskustepäevadeks. Kindlasti tuleb kasuks diferentseeritud hindamine, milleks eraldi hindamismudelit ma siia lisanud ei ole.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131923
WebQuest Hits: 3,761
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.