My Profile

 • Nadežda Jakšić

  • Šabac, Yugoslavia
  • Female
  • School Teacher
  • Member Since: November 1, 2018
 • My Published WebQuest(s)

 • Brojni Sistemi
  Predstavljanje brojeva u računaru, prevođenje iz jednog brojnog sistema u drugi
  Subject: Technology | Grade: College / Adult
  Author(s): Nadežda Jakšić
  Views: 894 | Favorited: 0 | Reviews: (0)