My Profile

 • Mentore Ameti

  • City, Macedonia
  • Female
  • Position
  • Member Since: May 1, 2011
 • My Published WebQuest(s)


 • Ketu mund te gjeni informata qe kane te bejne konkretisht me njohjen e te drejtave te femijeve.Eshte kjo nje teme mjaft e rendesishme per tu kycur drejt ne jete duhet patjeter qe shkollat ti inkuadrojne keto tema gjate pocesit mesimor.
  Subject: Social Studies | Grade: 6-8
  Author(s): Mentore Ameti
  Views: 2,973 | Favorited: 0 | Reviews: (0)