WebQuest

Барокне композиције

ЗАДАЦИ

20211111020053muhaS.jpg

1. Прочитај са постера о општим одликама стила, музичким облицима, представницима и убележи у свеску важне тезе.

2. Саслушај задате композиције и обрати пажњу на следеће:

- темпо, мелодија, речитатив, извођачки састав, карактер (духовна или световна композиција).

3. У пауер поинт презентацији направи табелу  са следећим колонама: Назив дела, Темпо, Мелодија, Речитатив, Извођачки састав, Карактер (духовна или световна композиција), Музички облик, а у редове напиши називе композиција. 

4. Напиши импресије о слушаним делима у Ворд документу  и подели на Гугл учионици.

5. Уради тест  о барокној музици.
The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=764558
WebQuest Hits: 647
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.