WebQuest

O D�A DA PAZ

Actividades

20110116055105VyPur.jpg

  Actividades a levar a cabo:

   1�-Contesta na libreta (ou ficha pertinente) a estas preguntas:
        1-Que e cando foi a 2� Guerra Mundial?
        2-Quen se enfrentou?
        3-Que sucedeu e cando en Hiroshima?
        4-Onde m�is sucedeu?
        5-Que consecuencias tivo?.
   2�- Escrebe na libreta a vida de Sadako Sasaki.
   3�- Falamos sobre a historia de Sadako.
   4�- Se se chega ao acordo, coa axuda dos videos constr�e un grou.
   5�-Colocamos os grous nun pequeno altar de homenaxe a Sadako.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=84600
WebQuest Hits: 14,436
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.