WebQuest

Pabula: Ang Hatol ng Kuneho (Akdang Pampanitikan ng Silangang Asya)

Welcome

20230212072017SeQum.png

Welcome: Pabula: Ang Hatol ng Kuneho (Akdang Pampanitikan ng Silangang Asya)
Description: Ang webquest na ito ay naglalaman ng mga gawain na angkop sa isang halimbawa ng akdang pampanitikan ng Silangang Asya kung saan tiyak na kagigiliwan at may matututunan ang mga mag-aaral.
Grade Level: 9-12
Curriculum: Technology
Keywords: Panitikan, Silangang-Asya, Tanka, Maikling Kuwento, Dula
Author(s): Mike Adrian Suan

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=781720
WebQuest Hits: 112
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.