WebQuest

BENEFITS OF INTERNET

Welcome

20190428024715dehyt.jpg

Welcome: BENEFITS OF INTERNET
Description: Sự xuất hiện của Internet đã thúc đẩy thế giới tiến nhanh về phía trước, và đưa thế giới sang một kỉ nguyên mới- kỉ nguyên bùng nổ công nghệ thông tin. Sự xuất hiện này đem đến đồng thời lợi ích và tác hại. Bạn đang tự hỏi bạn sử dụng Internet như vậy là đúng chưa, nó có ảnh hưởng gì đến việc học tập, vui chơi và những người xung quanh hay không? Bạn có đang tự biến Internet từ việc có lợi cho bản thân trở thành cái có hại, khó có thể sử dụng hợp lý nó hay không? Ở đây thông qua bài học này bạn có thể biết được những lợi ích và tác hại của internet, từ đó bạn có thể rút ra bài học cho bản thân và tìm hiểu và thực hiện một sản phẩm cho bản thân mình.
Grade Level: 9-12
Curriculum: Technology
Keywords: thực tiễn internet hiện nay, mạng xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống, tác hại của internet trong đời sống.
Author(s): Lê Thị Minh Thư

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=408032
WebQuest Hits: 141
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.