My Profile

 • Ольга Крупа

  • City, Ukraine
  • Female
  • Position
  • Member Since: April 1, 2020
 • My Published WebQuest(s)

 • «Чорна п’ятниц
  » і математика

  За допомогою сюжетних реальних задач діти повинні : • узага
  льнити вміння учнів розв’яз
  вати задачі на відсотки; &
  bull; акти
  Subject: Math | Grade: 6-8
  Author(s): Ольга Крупа
  Views: 0 | Favorited: 0 | Reviews: (0)