My Profile

 • Sidorela Qosanj

  • Vlore, Albania
  • Female
  • Graduate Student - Masters
  • Member Since: May 1, 2019
 • My Published WebQuest(s)

 • Topologjite E Rrjetit
  Njohja e topologjive kerkon nje plotesi informacionesh per te kuptuar boten e rrjetit. Ne kete leksion do te njihemi me topologjite dhe llojet e tyre si dhe do te arrijme ti klasifikojme ato duke i vleresuar nga karakteristikat e tyre.
  Subject: Technology | Grade: College / Adult
  Author(s): Sidorela Qosanj
  Views: 808 | Favorited: 0 | Reviews: (0)