My Profile

 • Jelena Andrijic

  • City, Croatia
  • Female
  • Position
  • Member Since: May 1, 2022
 • My Published WebQuest(s)

 • Linearne Jednadžbe S Jednom Nepoznanicom - Primjena
  U ovoj lekciji ćemo naučiti kako poznavanje linearnih jednadžbi primijeniti na problemskom zadatku, moći ćemo ispitati smislenost dobivenih rješenja te tumačiti dobiveno rješenje u kontekstu problema.
  Subject: Math | Grade: 6-8
  Author(s): Jelena Andrijic
  Views: 277 | Favorited: 0 | Reviews: (0)