My Profile

 • Arve Christine Torino

  • Talacogon, Philippines
  • Female
  • Undergraduate Student
  • Member Since: April 1, 2021
 • My Published WebQuest(s)

 • Mga Isyu Sa Karapatang Pantao
  Ang mga gawain sa webquest na ito ay nagtatalakay sa mga isyu ng karapatang pantao, mga anyo, halimbawa at epekto nito sa pamayanan, bansa at daigdig, at kung ano ang maaring gampanan ng mag-aaral sa pagpapalaganap ng kaalaman, paglinang ng respeto s
  Subject: Social Studies | Grade: 9-12
  Author(s): Arve Christine Torino
  Views: 56 | Favorited: 0 | Reviews: (0)