My Profile

 • Katica Sunarić

  • Požega - Ekonomska škola Požega, Croatia
  • Female
  • School Teacher
  • Member Since: February 1, 2021
 • My Published WebQuest(s)

 • Čuvam U Svojoj Riznici Uspomena
  Ovaj WebQuest navodi učenike završnog razreda srednje škole, smjer hotelijersko-turisti
  čki tehničar, da kreiraju jednodnevni izlet za učenike završnih razreda svoje škole.
  Subject: Business / Economics | Grade: 9-12
  Author(s): Katica Sunarić
  Views: 813 | Favorited: 2 | Reviews: (0)