My Profile

 • Yeni Sutikaningsih

  • Malang, Indonesia
  • Female
  • School Teacher
  • Member Since: July 1, 2020
 • My Published WebQuest(s)

 • Sentuhan Boleh Dan Tidak Boleh
  di dalam pembelajaran ini siswa akan mengenal bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain dengan menggunakan lagu "Mengenal sentuhan"
  Subject: Health / PE | Grade: 3-5
  Author(s): Yeni Sutikaningsih
  Views: 137 | Favorited: 0 | Reviews: (0)