WebQuest

Το δάσος- Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας του

Teacher Page

schoolhouse(26).gif

Εισαγωγή

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σενάριο για να μυήσει τους μαθητές στη δημιουργική χρήση του διαδικτύου και των ΤΠΕ γενικότερα και παράλληλα να τους κινήσει το ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Μπορεί να το υλοποιήσει και χωρίς να το συνδέσει με συγκεκριμένη θεματική ενότητα που υπάρχει στο βιβλίο της Μελέτης.
Μαθητές
Χωρίζει τους μαθητές σε πέντε ομάδες. Καλό είναι οι μαθητές να είναι ανομοιογενείς ως προς τις επιδόσεις και το φύλο, για να επιτευχθείν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και συνεργασία.


Στόχος
Γνωστικός στόχος των εργασιών των ομάδων είναι να καταλάβουν την αξία του δάσους και να γνωρίζουν τους τρόπους προστασίας του.
Παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι είναι να υποστηριχθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, να προωθηθεί η συνεργατική διερευνητική μάθηση και να αξιοποιηθεί η προσωπική βιωματική εμπειρία των μαθητών, ώστε να αποκτήσει προσωπικό νόημα για αυτούς η μάθηση. Επίσης αναπτύσσεται ο διάλογος και καλλιεργούνται δεξιότητες έκφρασης του λόγου και οργάνωσης στρατηγικών.

Αναλυτικό πρόγραμμα
Το σενάριο σχετίζεται κυρίως με τη Μελέτη της ΓΔημοτικού, χωρίς αυτό να αποκλείει την υλοποίησή του και σε άλλες τάξεις και γνωστικά αντικείμενα.


Διαδικασία
Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες και αναλαμβάνουν να εξερευνήσουν ιστοσελίδες και να διεκπεραιώσουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει το αποτέλεσμα της δουλειάς στην τάξη.
Περισσότερες  δημιουργικές ιδέες(ομαδικές δράσεις) που θα προτείνει ο δάσκαλος:
        Εξόρμηση στο δάσος με σκοπό την καταγραφή Þχων, συλλογή φύλλων.
        Μπορούν τα παιδιά να καθίσουν μέσα στο δάσος να εμπνευστούν από αυτό και να ζωγραφίσουν εικόνες του.
        Οργάνωση μικρού θεατρικού με αφορμή το οικολογικό παραμύθι Το δάσος που το σκασε, της Βεατρίκης ΚÜντζολα- ΣαμπατÜκου.
        Κάποιο Σάββατο να πάτε όλοι μαζί για να μαζέψετε όσα σκουπίδια υπάρχουν πεταμένα μέσα στο δασάκι της περιοχής σας.


Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τη διαδικασία και το τελικά προúüν των ομάδων με βάση:


  • Οργάνωση

  • Συμμετοχικότητα

  • Αξιοποίηση χρ'ονου

  • Εντοπισμός επαρκούς υλικού

  • Εντοπισμός κατάλληλου υλικού

  • Μορφή εργασίας

  • Επικοινωνία
Πηγές
Οι ωφÝλειες του δÜσους
http://2gym-mytil.les.sch.gr/docs/forest/ofeleies.pdf
Οι κßνδυνοι του δÜσους
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/dasos/b12/dangers.htm
Ηλεκτρονικü περιοδικü για την κοινωνßα των ανθρþπων σε σχÝση με τη φýση
http://www.oikologos.gr/News/0044.html
ΕλλÜδα-Ταξιδιωτικüς οδηγüς (ΕΟΤ)
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=744&langID=1
ΚÝντρο ΠεριβαλλοντικÞς Εκπ/σης ΚαστοριÜς-ΕθνικÜ ΠÜρκα
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/national_parks.htm
Εφημερßδα ΚαθημερινÞ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_2_18/01/2004_1280940 Η Εýβοια στο διαδßκτυο, ενημερωτικü site
http://www.servitoros.gr/dirfi/view.php/7/112/
Σελßδα ηλεκτρονικÞς ενημÝρωσης-12προτÜσεις για την προστασßα των δασþν
http://www.xtes.gr/xtes_old/index.php?option=com_content&task=view&id=1532&Itemid=1
ΜηχανÞ αναζÞτησης
www.google.gr

ΑλληλεπιδραστικÜ περιβÜλλοντα μÜθησης με ΘÝμα: ΠεριβÜλλον-Η προστασßα του δÜσους, (Κατερßνα Πλακßτση, Νßκος Κολιüς, ΣπυρÜτου ΕιρÞνη, Μανþλη ΒÜγια, ΡαπανÜκης Παναγιþτης, ΠαγγÝ ΠολυξÝνη, Καλδρυμßδου Μαρßα)


 

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=13434
WebQuest Hits: 48,053
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.