WebQuest

ΜΕ ΜΕΛΗΜΑ...ΤΟ ΜΕΛΙ

Teacher Page

20120217064800yWaXy.jpg

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑA.    ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙ ΝΑ ΙΠΡΟΣΕΓΓΙΣΘΟΥΝ) :
 


Το μέλι στο χρόνο: Μυθολογία Αρχαιότητα Βυζάντιο
Νεότερα χρόνια


Ο χρόνος στο μέλι: Συλλογή πρώτης ύλης από τις
μέλισσες-Αποθήκευση-Σχηματισμός μελιού.


Το μέλι και ο τόπος: Είδη μελιού στον κόσμο Χώρες
παραγωγής.


Τόπος για το μέλι: Φύση Μελισσοκομική χλωρίδα
Ακολουθώντας το Μελισσοκόμο


Το μέλι και η ζωή: Διατροφική αξία μελιού Θεραπευτική
αξία Συνταγές - Έθιμα


Ζωή για μέλι: Κοινωνία μελισσών Επικονίαση -
Μελισσοκομία  ως οικονομικός παράγοντας
και ως
hobby


 
 Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  (συνοπτικά οι σημαντικότεροι)
Οι μαθητές αναμένεται να


  
διαπιστώσουν
τη διαχρονική αξία του μελιού ως διατροφικού και θεραπευτικού προϊόντος.


  
συσχετίσουν
φυσικές και χημικές διεργασίες που πραγματοποιούνται από τη συλλογή της γύρης
έως την παραλαβή και κατανάλωση του μελιού.


  
γνωρίσουν
τον ιδιαίτερο κόσμο των μελισσών και να εκτιμήσουν την υψηλή αξία του μελιού
ως προϊόντος τους στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας αλλά και
στην επιβίωση του ανθρώπου.


  
ταξινομήσουν
διάφορες χώρες  ως προς τη
μελισσοκομική τους παραγωγή και να αναφέρουν παράγοντες που την καθορίζουν.


  
διαπιστώσουν
την ανεκτίμητη προσφορά των μελισσών στη φύση και να αποκτήσουν σεβασμό και
αγάπη για το μικρόκοσμο και κατ` επέκταση για το περιβάλλον.


  
γνωρίσουν
ήθη, έθιμα, τραγούδια, μαγειρικές ή και θεραπευτικές συνταγές με το μέλι


  
εκτιμήσουν
τη σημασία της μελισσοκομίας στο πέρασμα των αιώνων ως   οικονομικού και πολιτιστικού παράγοντα, με
πολλαπλές διεπιστημονικές προεκτάσεις.


  
συνεργάζονται
μεταξύ τους


  
αποκτήσουν
εφόδια αυτομόρφωσης όπως η ικανότητα πολυεπίπεδης διερεύνησης ενός θέματος μέσω
πολλαπλών αναπαραστάσεων και η καταγραφή, επεξεργασία, επιλογή, ταξινόμηση
πληροφοριών γύρω από αυτό (κριτικός ψηφιακός γραμματισμός).
 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ:
  θεωρητική-βιβλιογραφική αναζήτηση
πληροφοριών για το μέλι με άξονα τους στόχους του προγράμματος.


  προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ με σχετική
θεματολογία.


  επίσκεψη σε μελισσοκομικό εργαστήριο,
παστελοποιίο, καταστήματα πώλησης μελιού


  συζήτηση με επαγγελματίες και ερασιτέχνες
μελισσοκόμους


  επίσκεψη
σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, π.χ. της Αρναίας Χαλκιδικής που
θεωρείται το ιδανικό για το σκοπό αυτό λόγω της δραστηριοποίησής του στο θέμα
μας είτε σε άλλο ΚΠΕ για τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος ως
οικοσυστήματος μελισσών.


   
ηλεκτρονική
συνεργασία σε κοινά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα (χρήση  εργαλείων
Web 2.0) με το
Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών, που υλοποιεί αντίστοιχο
πρόγραμμα για το μέλι και τη μέλισσα.


 
συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία στοιχείων


 
παρουσίαση εργασιών ομάδων, δημιουργίες μαθητών σχετικές με το μέλι
(εικαστικές, τρόφιμα, γλυκίσματα)
   • Η ενεργός μάθηση, η οποία καθιστά τον μαθητή υπεύθυνο για την μάθησή του, χρησιμοποιεί  διάφορες μεθόδους καθοδήγησης όπως  την συζήτηση στην τάξη, το παίξιμο ρόλων ή την μελέτη περίπτωσης, με σκοπό  να ενισχύσει τον ιδιαίτερο τρόπο μάθησης του κάθε  ενός παιδιού.(Bonwell & Eison, 1991)

 συνεργατική μάθηση βασίζεται στην θέση της αναπτυξιακής ψυχολογίας ότι η μάθηση είναι εκ φύσεως μια κοινωνική δραστηριότητα (Vygotsky, 1978). Οι μαθητές συνεργάζονται με σκοπό να ολοκληρώσουν μια εργασία και, κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να αναπτύξουν τις  ιδέες τους, να υποστηρίξουν τις προτάσεις και τα πιστεύω τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να διαμορφώσουν το δικό τους εννοιολογικό πλαίσιο  και να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία της μάθησης. Κάθε μέλος της ομάδας βοηθά και ενθαρρύνει τους άλλους και αναλαμβάνει την ευθύνη για την συνολική πρόοδο της ομάδας.(Kagan, 1994).Οι μέθοδοι της συνεργατικής μάθησης θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλες για να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τα πολλαπλά είδη νοημοσύνης τους και γενικότερα την προσωπικότητά τους ως σύνολο, με το να διαμορφώνουν ένα παιδαγωγικό περιβάλλον όπου οι μαθητές αισθάνονται αποδεκτοί και ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτική σκέψη (Bolton, 2005),      (Τριλιανός,2002).


Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΥΓΓΕΝΩΝ  ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα γνωστικά
αντικείμενα, που εμπλέκονται διαθεματικά :


Μυθολογία: αναφορές για το μέλι,
τις χρήσεις, την προέλευση, τις ιδιότητες


Ιστορία: παραγωγή, χρήσεις και
ιδιότητες μελιού από την αρχαιότητα έως σήμερα


Βιολογία: οφέλη στην υγειά,
βιολογική δράση μελού, μελισσοκομική χλωρίδα και αντίστοιχα είδη μελιού,
κύκλος ζωής μελισσών, βίος στην κυψέλη


Χημεία: παραγωγή μελιού, μέθοδοι
διαχωρισμού, θρεπτικά συστατικά και διατροφικός τους ρόλος, κρυστάλλωση, χημικά
φαινόμενα στη φύση.


Λογοτεχνία: αναζήτηση κειμένων
σχετικών με το μέλι.


Εικαστικά: διαχρονικές
προσεγγίσεις με σχετική θεματολογία


Γεωγραφία-Επιστήμη
Περιβάλλοντος
: αλληλεξάρτηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, χώρες
παραγωγής, εμπόριο, οικονομία.
 Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος

( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση
κλπ)

1ος

ΜΗΝΑΣ- κατανομή των μαθητών στις ομάδες
εργασίας, ανάθεση εργασιών


- προγραμματισμός 1ης
φάσης αναζήτησης υλικού


-  παρουσίαση ακατέργαστου υλικού από την
επισκόπηση της βιβλιογραφίας, θεωρητική ενημέρωση των μαθητικών ομάδων για τα
εξεταζόμενα αντικείμενα2ος ΜΗΝΑΣ- παρακολούθηση ταινιών προβολών
με σχετική θεματολογία


- ενημέρωση από
ειδικούς και ερασιτέχνες μελισσοκόμους και επαγγελματίες με σχετικές
δραστηριότητες


- συνεργασία με
μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών για ανταλλαγή  δεδομένων (καθ όλη την υπόλοιπη διάρκεια
του προγράμματος).


 3ος ΜΗΝΑΣ- επίσκεψη σε
μελισσοκομικό εργαστήριο, παστελοποιίο, καταστήματα πώλησης μελιού.4ος ΜΗΝΑΣ- περιήγηση σε περιβαλλοντικό
μονοπάτι οικοσύστημα της μέλισσας, βιωματικές δράσεις, ψυχοκινητικές
δραστηριότητες


- επίσκεψη σε Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (αν καταστεί δυνατόν)


 5ος ΜΗΝΑΣ-   συλλογή δεδομένων, κατανομή
ταξινόμηση γνώσεων και γνωστικών ευρημάτων


-   εικαστικές δημιουργίες εμπνευσμένες
από τις προαναφερθείσες δράσεις.


 - παρουσιάσεις
εργασιών, προσπάθεια διάχυσης αποκτηθείσας γνώσης στο σχολείο και την
κοινωνία.
 Αριθμός προβλεπόμενων
επισκέψεων      2 -3                                      


The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=133766
WebQuest Hits: 4,424
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.