WebQuest

Il-Folklor Malti

Evaluation

Rubric

# Beginning 1 Developing 2 Very Good 3 Exemplary 4 Score
Kreattivitą Informazzjoni fqira. Informazzjoni fqira b'xi ritratti. Informazzjoni tajba ħafna bi stampi. Informazzjoni tajba ħafna li tinkludi kemm stampi kif ukoll ritratti oriġinali. %25
Riżorsi wżati Xejn, għamlu l-proġett mingħajr l-użu tal-kompjuter. Għamlu użu tajjeb tal-kompjuter. Għamlu użu tajjeb mill-kompjuter u kienu kapaċi jintervistaw lil xi ħadd u semmugħ ukoll mill-kompjuter. Għamlu użu tajjeb mill-kompjuter, kienu kapaċi jintervistaw lil xi ħadd u semmugħ ukoll mill-kompjuter. Il-grupp kienu oriġinali ħafna bil-preżentazzjoni tagħhom. %25
Kif inqasam ix-xogħol La hemm bidu u anqas tmiem. Mhux ċar dak li riedu jwasslu. Jidher li mhux il-grupp kollu ta semgħu. Dak li riedu jgħidu huwa tajjeb iżda xorta ma ntlaħaqx il-livell meħtieġ. Jidher li mhux il-grupp kollu ta semgħu. Jidher li l-istudenti ħadmu kollha u qassmu ix-xogħol kif suppost. Ix-xogħol imqassam perfett u l-istudenti jidhru li taw is-sehem tagħhom kif kien mitlub minnhom. %25
Preparamenti Nuqqas ta' riżorsi. Power point xotta ħafna. Power point nieqsa mill-istampi. Power point tajba, iżda setgħet kienet imqassma aħjar u b'iktar stampi. Power point tajba ħafna, imqassma tajba u fiha ħafna stampi. %25

Total Score: %100

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=36717
WebQuest Hits: 19,358
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.