My Profile

 • Ilmije Ademi

  • City, Macedonia
  • Female
  • Position
  • Member Since: May 1, 2010
 • My Published WebQuest(s)

 • Roli Dhe Rendesia E Nje Gjuhe Te Huaj Ne Shkolle
  " Sa me shume gjuhe qe flasim, aq me te pasur jemi" Eshte kjo nje nder theniet me kuptim me filozofik, domethenia e se ciles ka vlere investuese ne kete "ndermarrje&quo
  t; te quajtur arsimim
  Subject: Foreign Language | Grade: 6-8
  Author(s): Ilmije Ademi
  Views: 6,414 | Favorited: 1 | Reviews: (0)