My Profile

 • Quynh Nguyen

  • Vinh City, Nghe An Province, Vietnam
  • Female
  • University Faculty
  • Member Since: March 1, 2019
 • My Published WebQuest(s)

 • Vẻ đẹp Sông Hương Trong Bút Kí Ai đã đặt Tên Cho Dòng Sông? Của Hoàng Phủ Ngọc Tường
  Các em sẽ vào vai nhà nghiên cứu văn hóa đi khám phá vẻ đẹp của dòng sông Hương từ đời thực đến văn chương qua bút ký của nhà văn Ho&agra
  Subject: English / Language Arts | Grade: 9-12
  Author(s): Quynh Nguyen
  Views: 159 | Favorited: 0 | Reviews: (0)