My Profile

 • Зорица Прокопић

  • Москва, Russia
  • Female
  • School Teacher
  • Member Since: November 1, 2018
 • My Published WebQuest(s)

 • Програмира
  ње

  Бити програмер значи размишљати аналитички
  , бити у стању да сваки проблем разложиш на најситније елементе и сложиш их тако да дођеш д
  Subject: Math | Grade: College / Adult
  Author(s): Зорица Прокопић
  Views: 0 | Favorited: 0 | Reviews: (0)