My Profile

 • Mert Zehir

  • City, Turkey
  • Male
  • Position
  • Member Since: March 1, 2018
  • Be yourself; everyone else is already taken. - Oscar Wilde
 • My Published WebQuest(s)

 • Yaşayan Demokrasi
  Kurultaydan Meclise, Yönetimin Özü, Kuvvetler Ayrılığı, Kamuoyu ve Basın, Örnek Yurttaş
  Subject: Social Studies | Grade: 9-12
  Author(s): Mert Zehir
  Views: 295 | Favorited: 0 | Reviews: StarStarStarStarStar (0)