My Profile

 • Lorna Ochoco

  • San Fernando, Philippines
  • Female
  • High School Student
  • Member Since: December 1, 2016
 • My Published WebQuest(s)

 • Pagsasatao
  Ang webquest na ito ay magsisilbing gabay ng mga mag-aaral upang malaman at mapag-aralan ang ibang kahalagahan ng pagsasatao.
  Subject: Foreign Language | Grade: 6-8
  Author(s): Lorna Ochoco
  Views: 458 | Favorited: 0 | Reviews: (0)