My Profile

 • Shery Ann B. Valenzuela

  • City, Philippines
  • Female
  • Position
  • Member Since: October 1, 2015
  • Be yourself; everyone else is already taken. - Oscar Wilde
 • My Published WebQuest(s)

 • Florante At Laura
  Ang webquest na ito ay tumatalakay sa buhay ninna Florante at Laura; Ang mag-aaral ay inaasahang naisasagawa ang bawat datos na kailanagang maisakatuparan. Handa ka naba para asukin ang buhay ni Florante at Laura?
  Subject: English / Language Arts | Grade: 6-8
  Author(s): Shery Ann B. Valenzuela
  Views: 617 | Favorited: 0 | Reviews: (0)