My Profile

 • Karina Mallabo

  • Pamplona, Philippines
  • Female
  • Other
  • Member Since: October 1, 2015
  • Be yourself; everyone else is already taken. - Oscar Wilde
 • My Published WebQuest(s)

 • Malikhaing Tula
  Sa WebQuest na ito tayo'y magsasagawa ng tula. Matagal nang hindi nalilinang ating isip sa pagbuo ng tula.Kaya ngayon gagawa tayo ng Mahikhaing Tula.
  Subject: Art / Music | Grade: 6-8
  Author(s): Karina Mallabo
  Views: 498 | Favorited: 0 | Reviews: (0)