My Profile

 • Arjeta Sinani

  • City, Macedonia
  • Female
  • Position
  • Member Since: June 1, 2009
 • My Published WebQuest(s)

 • Kultura Në Vendin Tonë
  Ky shpjegim I nocionit kultur permban procesin e integrmit te aspekteve te ndryshme prodhuese,qofte te asja ne sferen shpirterore,frymese apo te asaj materiale qe se bashku mundesojne plotesimin e nevojave njerezore dhe shoqerore
  Subject: Social Studies | Grade: 9-12
  Author(s): Arjeta Sinani
  Views: 5,224 | Favorited: 0 | Reviews: (0)