My Profile

 • Siti Nursyahida Saad @ Mohd Yyusoff

  • Malaysia, Malaysia
  • Female
  • Position
  • Member Since: March 1, 2009
 • My Published WebQuest(s)

 • Pendidikan Islam Tingkatan 1 (tajuk Bersuci Daripada Najis)
  Web ini akan membincangkan mengenai Pendidikan Islam dari tingkatan 1 untuk menambahkan ilmu pengetahuan mengenai tajuk bersuci daripada najis. Tajuk ini menerangkan mengenai pengertian najis, jenis-jenis najis dan cara menyuci najis.
  Subject: Technology | Grade: College / Adult
  Author(s): Siti Nursyahida Saad @ Mohd Yyusoff
  Views: 12,996 | Favorited: 0 | Reviews: (0)