My Profile

 • Errol Agacer

  • City, Philippines
  • Male
  • Position
  • Member Since: October 1, 2012
  • Be yourself; everyone else is already taken. - Oscar Wilde
 • My Published WebQuest(s)

 • Mga Ambag Ng Sinaunang Dinastiya Ng Tsina
  Ang WebQuest na ito ay ginawa upang mas mapadali ang pag-intindi sa mga Dinastiya ng Sinaunang Tsina at ang mga ambag nito. Ito ay naglalaman ng mga iba't - ibang aktibidad upang mas mapalalim ang inyong kaalaman sa mga Dinastiya ng Tsina. Ito ay nag
  Subject: Social Studies | Grade: 9-12
  Author(s): Errol Agacer
  Views: 23,810 | Favorited: 2 | Reviews: StarStarStarStarStar (0)