My Profile

 • Annie Fajardo & Cresen Tronco *

  • Philippines, Philippines
  • Female
  • Position
  • Member Since: September 1, 2008
 • My Published WebQuest(s)

 • Digmaang Pilipino-Amerikano
  Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ay kabilang sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang WebQuest na ito ay ginawa upang magbigay kaalaman hinggil sa iba't-ibang importanteng pangyayari noong panahong sakop tayo ng bansang Amerika.
  Subject: Social Studies | Grade: 6-8
  Author(s): Annie Fajardo & Cresen Tronco *
  Views: 9,169 | Favorited: 0 | Reviews: (0)