My Profile

 • Redeemer Fenech

  • City, Malta
  • Male
  • Position
  • Member Since: May 1, 2011
  • Be yourself; everyone else is already taken. - Oscar Wilde
 • My Published WebQuest(s)

 • Nifhmu Il-Komunita' Nazzjonali Maltija
  Permezz ta' din il-Web Quest sejrin nifhmu x'inhuma dawk l-elementi li jiffurmaw Komunita' Nazzjonli.Sejrin nagħtu ħarsa lejn l-elementi Kulturali li jsawru l-Komunita Maltija. Din il-Lezzjoni ser isservi bħala gwida sabiex
  Subject: Social Studies | Grade: K-2
  Author(s): Redeemer Fenech
  Views: 2,113 | Favorited: 0 | Reviews: (0)