My Profile

 • Mike Adrian Suan

  • City, Philippines
  • Female
  • Position
  • Member Since: February 1, 2023
 • My Published WebQuest(s)

 • Pabula: Ang Hatol Ng Kuneho (akdang Pampanitikan Ng Silangang Asya)
  Ang webquest na ito ay naglalaman ng mga gawain na angkop sa isang halimbawa ng akdang pampanitikan ng Silangang Asya kung saan tiyak na kagigiliwan at may matututunan ang mga mag-aaral.
  Subject: Technology | Grade: 9-12
  Author(s): Mike Adrian Suan
  Views: 89 | Favorited: 0 | Reviews: (0)