Οι άθλοι του Ηρακλή και του σύγχρονου μαθητή

Welcome

20110113061402ysySu.jpg

Welcome: Οι άθλοι του Ηρακλή και του σύγχρονου μαθητή
Description: This webquest presents the labours of Hercules, the semigod of the ancient greek mythology and the labours of every modern student, regarding Internet threats and security. The language of the webquest is GREEK.
Grade Level: 3-5
Curriculum: Technology
Keywords: Γ δημοτικού, μυθολογία, Διαδίκτυο, ασφάλεια, ΤΠΕ, επεξεργασία κειμένου
Author(s): Thomas Skylogiannis

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=84476
WebQuest Hits: 55757
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.