WebQuest

LÀM VIỆC VỚI CÁC TỆP VĂN BẢN

Welcome

20181214033433vamyp.png

Welcome: LÀM VIỆC VỚI CÁC TỆP VĂN BẢN
Description: Đây là một dự án học tập dành cho học sinh lớp 10 - Giúp các em thành thạo hơn trong việc sử dụng phần mềm thiết yếu để nâng cao hiệu suất công việc và tạo cơ hội cho học sinh ứng dụng tin học làm ra những sản phẩm thiết thực phục vụ học tập và cuộc sống.
Grade Level: 9-12
Curriculum: Technology
Keywords: Soạn thảo tài liệu văn bản
Author(s): Lý Trần, Hoa Vũ , Trần Thị Như Huỳnh

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=397743
WebQuest Hits: 223
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.