WebQuest

Потрага за сумњивим лицем

Welcome

20171221105725MuHap.jpg

Welcome: Потрага за сумњивим лицем
Description: Овај пројекат има за циљ упознавање са животом и делом Бранислава Нушића, али и са Нушићем који је својим комедијама повезао различита друштва у различита времена. Нова знања, стечена истраживањем и анализом, требало би да буду плодна основа за кеативно сагледавање и приказ Нучићевог дела са акцентом на "Сумњивом лицу".
Grade Level: 6-8
Curriculum: English / Language Arts
Keywords: Нушић, позориште, комедија, "Сумњиво лице"
Author(s): Verica Arula

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=370469
WebQuest Hits: 817
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.