ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ στην Διαπολιτισμική Αγορά

Welcome

20170604100657XaBaG.jpg

Welcome: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ στην Διαπολιτισμική Αγορά
Description: Η ενότητα θα παρουσιάζει συνοπτικά τις αιτίες και τις επιδράσεις της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή στην Διαπολιτισμική Αγορά Συγκεκριμένα: Η ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή . Οι ανάγκες και οι επιδράσεις της κοινωνίας που ασκούνται στον κάθε καταναλωτή κάνει την αγοραστική του συμπεριφορά μοναδική , από περιοχή σε περιοχή.
Grade Level: College / Adult
Curriculum: Business / Economics
Keywords: Περιβάλλον (οικονομικό – πολιτικό – τεχνολογικό) - Προσωπικότητα - Παράγοντες (πολιτιστικοί - κοινωνικοί - ψυχολογικοί - κουλτούρα) - Καθοδηγητές γνώμης - Αγοραστική Συμπεριφορά - Ανάγκη - Κίνητρο - Αντίληψη - Διαπολιτισμική αγορά
Author(s): Mike Kritziot

Attachments

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
https://youtu.be/EkYtEBjGbqM

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=355802
WebQuest Hits: 129
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.