WebQuest

Obra Maestrang Filipino

Welcome

20151119014553zeJaN.jpg

Welcome: Obra Maestrang Filipino
Description: Ang Ibong Adarna ay isa sa mga Obra Maestrang Filipino ito ay naglalayong makapagbigay aral sa mga kabataan at mas mapalawak pa ang kanilang bukabularyo hinggil sa kuwentong ito at maiuugnay nila ito sa tunay na buhay.
Grade Level: 6-8
Curriculum: Foreign Language
Keywords: Ibong Adarna
Author(s): Veronica Grospe

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=302909
WebQuest Hits: 3,069
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.