WebQuest

Sanhi ng Tingian, Bunga ay Tagumpay

Welcome

20150315023022aSyZe.jpg

Welcome: Sanhi ng Tingian, Bunga ay Tagumpay
Description: Itong webquest na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa mga pag-uugaling kailangang taglayin ng isang mabuting nagtitinda. Ang webquest ring ito ay nagbibigay impormasyon tungkol sa mga taong nagtagumpay dahil sa pagtitinda at magsisilbing inspirasyon sa mga taong nagbabalak magpatayo ng negosyo.
Grade Level: 3-5
Curriculum: Business / Economics
Keywords: Pagtitinda, magbuting pag-uugali, mga taong nagtagumpay dahil sa pagtitinda
Author(s): Ruth Naomi Casignia

Attachments


Web Link

Web Link
Market Vendor
Ten Filipinos rag to riches stories

Web Link

Web Link

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=276535
WebQuest Hits: 554
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.