WebQuest

Sinaunang Panahon at Panahon ng Espanyol sa Pilipinas

Welcome

20130904112604ynegu.jpg

Welcome: Sinaunang Panahon at Panahon ng Espanyol sa Pilipinas
Description: Nilalayon nito na matulungan ang mag-aaral sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa kultura ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol at panahon ng kanilang pananakop. Kailangang makapili ang mga mag-aaral ng mga larawan ng pamumuhay ng mga Pilipino at mailarawan nila ito sa sarili nilang salita. At huli, inaasahang mapahalagahan din nila ang mga kontribusyon ng mga Espanyol sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Pilipino.
Grade Level: 6-8
Curriculum: Social Studies
Keywords: Kasaysayan ng Pilipinas, Panahon ng Espanyol
Author(s): Mara Melanie Perez

Attachments

Mga Unang Tao Sa Pilipinas

Description: Tinatalakay sa palabas na ito ang iba't-ibang teorya na nagpapaliwanag kung paano nakarating sa bansa ang mga unang Pilipino. Kilalanin din ang sampung datu na nagtayo ng pamayanan sa bansa sang-ayon sa ulat ni Maragtas.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=208750
WebQuest Hits: 3,960
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.