WebQuest

Mga Ambag ng Sinaunang Dinastiya ng Tsina

Welcome

20121003034345JyHuT.jpg

Welcome: Mga Ambag ng Sinaunang Dinastiya ng Tsina
Description: Ang WebQuest na ito ay ginawa upang mas mapadali ang pag-intindi sa mga Dinastiya ng Sinaunang Tsina at ang mga ambag nito. Ito ay naglalaman ng mga iba't - ibang aktibidad upang mas mapalalim ang inyong kaalaman sa mga Dinastiya ng Tsina. Ito ay naglalayong matukoy ang mga ambag at sanhi ng pagbagsak ng bawat Dinastiya.
Grade Level: 9-12
Curriculum: Social Studies
Keywords: Dinastiya ng Tsina, Tsina, Tagalog, China, Dinasties of China, Ambag, Pagbagsak, Contributions China
Author(s): Errol Agacer

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=165619
WebQuest Hits: 23,291
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.