Welcome Guest    
    Home | Browse | Help | Questions? Login | Register    
 
     
     
 
     
 
Mga Ambag ng Sinaunang Dinastiya ng Tsina
 
     
     
 

Welcome
Introduction
Task
Process
Evaluation
Conclusion
Teacher Page

 
     
     
 

About Author(s)
Evaluate WebQuest
Reviews
Statistics
Export WebQuest
Share This WebQuest

 
     
     
 
WebQuest Title Welcome
 
     
     
 

Welcome: Mga Ambag ng Sinaunang Dinastiya ng Tsina
Description: Ang WebQuest na ito ay ginawa upang mas mapadali ang pag-intindi sa mga Dinastiya ng Sinaunang Tsina at ang mga ambag nito. Ito ay naglalaman ng mga iba't - ibang aktibidad upang mas mapalalim ang inyong kaalaman sa mga Dinastiya ng Tsina. Ito ay naglalayong matukoy ang mga ambag at sanhi ng pagbagsak ng bawat Dinastiya.
Grade Level: 9-12
Curriculum: Social Studies
Keywords: Dinastiya ng Tsina, Tsina, Tagalog, China, Dinasties of China, Ambag, Pagbagsak, Contributions China
Author(s): Errol Agacer
 
     
     
 
The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=165619
 
     
 
     
Privacy Policy | Contact Us | About Us |
Copyright © 2001-2017 zunal.com All rights reserved.