WebQuest

Welcome

Welcome: Test #1
Description:
Grade Level:
Curriculum:
Keywords:
Author(s): Hoan Nguyen

Attachments

I. Giới thiệu
Description: Khi xă hội ngày càng phát triển th́ lượng thông tin mà con người tạo ra càng nhiều, đến một lúc nào đố lượng thong tin này trở nên quá lớn làm cho con người khó có khả năng xử lí nhanh ,chính xác được ,từ đó nảy sinh yêu cầu cần có một thiết bị nào đó có thể thay thế con người làm việc này .Thiết bị này chính là máy tính điện tử ,một công nghệ vô cùng quan trọng không chỉ ở hiện tại mà c̣n tương lai .vậy th́ để giúp các em có cái nh́n tổng thể và sâu xắc hơn rằng máy tính điện tử là ǵ giai đoạn phát triển như thế nào? đặc điểm của từng loại máy tính trong các giai đoạn ra sao …th́ các em hăy cùng t́m hiểu những điều đó qua bài học ngày hôm nay nhé!

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=160666
WebQuest Hits: 265
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.