WebQuest

Panitikan ng Pilipinas/Panitikang Pilipino

Teacher Page

20110319104004yPedy.gif

Layunin:

1. Natutukoy ng mga estudyante ang iba't ibang yugto ng Panitikang Pilipino.
2. Napapalawak ang kanilang kaalaman sa Panitikan ng bansa.
3. Nabibigyang-halaga ang kahalagahan ng Panitikan Pilipino sa ating buhay.
4. Nakakagawa sa mga gawaing nakataas sa kanila ng guro.


Mga Gawain:

Sa
loob ng 12 araw kayo ay magsasaliksik o magbalik tanaw sa nakaraan.
Balikan ninyo ang iba't ibang yugto ng Panitikang Pilipino. Ang inyong
layunin ay magkalap ng mga impormasyon, at alamin ang iba't ibang
nangyari sa bawat yugto ng panitikan. Alamin ninyo ang mga mahahalagang
akdang pampanitikan at ang mga sikat na may akda nito.

I.

Ang Panitikang Pilipino bago dumating ang mga Kastila (bago mag ika-16 siglo).
Kayo ay magbabasa ng aklat o magsaliksik sa Panitikang Pilipino bago
dumating ang mga kastila at bisitahin ang opisyal na website para makuha
pa ang ibang mga impormasyon. Huwag ninyong kalimutang gumawa ng
sanaysay tungkol sa yugtong ito.

II.

Ang Panitikang Pilipino sa Panahon ng mga Kastila (1565-1898).
Kayo rin ay magsasaliksik at magbabasa tungkol sa mga nangyari sa
panahong ito at alamin ang estilo ng pagsulat sa Panahong ito. Bisitahin
ang opisyal na website para makakalap pa ng karagdagang impormasyon.
Pagkatapos nito huwag kalimutang gumawa ng brochure tungkol sa yugtong
ito.

III.

Ang Panitikan sa Panahon ng Propaganda at Himagsikan (1872-1898).
Kayo ang magbabasa at magsaliksik ng mga sikat na manunulat sa panahong
ito at ang kanilang mga palayaw na ginagamit. Pagkatapos ninyong alamin
ang buhay ng iba't ibang manunulat, gagawa kayo ng talaan ng mga
manunulat, kanilang naging palayaw at kanilang mga akda.

IV.

Ang Panitikan sa Rehimeng Amerikano (1899-1941). Sa
yugto na ito kayo ay magsasaliksik at magbasa tungkol sa estilo ng
pamumuhay ng mga Pilipino, Estilo ng pagsulat ng iba't ibang manunulat
at kanilang mga akda. Sa pagtatapos ninyo sa yugtong ito huwag
kaligtaang gumawa ng isang awit tungkol sa mga nangyari sa yugtong ito.

V.

Ang Panitikan sa Panahon ng Hapon (1942-1945).
Sa yugtong ito kayo ay magsasaliksik tungkol sa mga akdang impluwensya
ng mga Hapon. Kung ano ang umusbong na akdang pampanitikan sa Panahong
ito. Huwag kalimutang gumawa ng isang tula o maaring tulang haiku na
impluwensya sa atin ng mga hapon.

VI.

Ang Panitikan sa Makabagong Panahon hanggang sa Kasalukuyan.
Sa yugtong ito, kayo ay magsasaliksik o maghanap ng impormasyon sa mga
nagyayari sa yugtong ito, kung sino ang umusbong na mga manunulat at
kanilang mga akda, umusbong na mga grupo at umusbong na mga akda at iba
pa. Sa pagtatapos ng inyong paghahanap ng mga imporamasyon. Huwag
kaligtaang gumawa ng balita at gagawa kayo ng slides/video tungkol sa
mga nangyari sa yugtong ito.

Proseso:

Sa loob ng 12
araw kailangan ninyong makabalik sa kasalukuyan, dala ang baol ng
kaalaman. Sapagkat kung kayo ay mahuhuli at hindi makakabalik sa loob ng
12 araw, kayo ay maiiwan at hindi makakabalik kailan pa man.

Kayo
ay magmadali at huwag sayangin ang inyong panahon.Sa pagbabalik ninyo
may nakahandang si Doraemon na kailangan ninyong masagot.

I. Sa
una at pangalawang araw, sulitin ninyo ang pagkakataong maglibot at
masdiskubre sa Panitikan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila.
Suriin ninyo ang estilo ng pagsulat ng ating mga ninuno. Magtanong kayo
sa ating mga ninuno, upang masagot ang inyong mga katanungan at
matutulungan kayong gumawa ng sanaysay.

II. Sa pangatlo at
ikaapat na araw ng inyong paglalakbay, kaibiganin ninyo ang mga Kastila
upang kayo'y matulungan sa paggawa ng inyong mga gawain na nakaatas.
Magpatulong kayo sa kanila kung paano gumawa ng brochure at tanungin ang
mga pangyayari sa panahong ito.

III. Sa panglima at pang-anim na
araw, makipagkita kayo sa  mga propagandistang at mga naghihimagsik na
mga Pilipino. Sa yugtong ito hanapin ninyo ang ating pambansang bayani
at ibang mga mga bayani o manunulat upang maturuan kayong gumawa ng
talaan ng mga manunulat at itanong sa kanila kung ano ang kanilang
naging palayaw at ang kanilang naging akda.

IV. Sa pangpito at
pangwalong araw, kailangan ninyong pumasok sa paaralan na itinatag ng
mga Amerikano. Mag-aral kayo tungkol sa mga akdang pampanitikan, at
sikat na mga manunulat sa panahong ito. Magpaturo rin kung paano gumawa
ng maayos na kanta o awit at magpaturo kung paano kantahin ito.

V.
Sa pangsiyam at pansampung araw, kailangan ninyong makipagkita sa mga
Hapones. Pwede rin kayong sumama sa paglilibing ng mga kayamanan ng mga
hapon, at tandaan ninyo kung saan ibinaon ang mga kayamanan upang sa
inyong pagbabalik madali ninyo itong mahukay. Huwag ninyong kalimutang
magpaturo sa kanila ng tula o ang tulang haiku, para makabuo rin kayo ng
inyong sariling tula.

VI. Sa panglabing-isa at panlabindalawa,
kailangan ninyong magbiyahe patungo sa Makabagong Panahon. Alamin ang
mga nangyayari sa panahong ito, alamin din ang mga akda at mga manunulat
na sumikat sa nasabing panahon. Sa pagtatapos ninyo sa inyong
paglalakbay, huwag kalimutang gumawa ng slides o presentasyon sa mga
nagyayari sa panahong ito, hindi na mahirap na gumawa ng slides sapagkat
sa panahong umuusbong na ang teknolohiya.

Tingnan ninyo ang mga URL sa ibaba para sa pagkuha ng mga imporamasyon tungkol sa iba't ibang yugto ng Panitikang Pilipino.The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=89600
WebQuest Hits: 11,974
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.