Welcome Guest    
    Home | Browse | Help | Questions? Login | Register    
 
     
     
 
     
 
MODELET E MESIMDHENIES
 
     
     
 

Welcome
Introduction
Task
Process
Evaluation
Conclusion
Teacher Page
Quiz

 
     
     
 

About Author(s)
Evaluate WebQuest
Reviews
Statistics
Export WebQuest
Share This WebQuest

 
     
     
 
Teachers Page Teacher Page
 
     
     
 

 Mesuesi duhet te dije gjithashtu te percaktoje kerkesat per cdo nxenes dhe te pershtatet ne larmine e tyre me ane te zhvillimit te planeve te veprimit pedagogjik te shumellojshem duke patur parasysh arritjet dhe kapacitetet vetiake.


Kurrikula shkollore shpeshhere duhet zgjerohet nga vete mesuesi p.sh. ne klasen e pare kur nxenesit njohin shkronjat , lexojne dhe shkruajn ndonese sapo kane hyre ne klasen e pare.Nje mesues i suksesshem duhet te kujdeset ne vecanti per keta nxense duke hartuar e zbatuar nje plan te vecant per pune ne pershtatje me nivelin dhe deshirat e tyre per te mesuar.


Mesuesit qe punojne ne ciklin fillore theksojne faktin se natyra e vertete e mesimdhenies se tyre ndryshon vazhdimisht . Ajo behet me emocionale e kenaqshme e kendshme dhe me nivel me te larte intelektual , kur sigurohen pjesemarrje e gjere e nxenesve ne mesim.Si edukator duhet te mbajme parasysh se cdo nxenes qe ne mesojme eshte individe , produkt i kultures , i mjedisit , i shendetit , i temperamentit dhe i personalitetit te vecante.


. -         ndjekin deshirat e nxnesve duke sugjeruar fushat me me interes per tu mbajtur parasysh gjate zbatimit te projekteve ne zhvillim duke krijuar keshtu mesime tematike dhe duke vene veten ne pozitat e nxnesve gjate gjithe kohes se veprimatrise se perbashket.Pra mesuesi mund te nxit mesimnxenie te re duke sjelle burime e informacione ne cdo kohe te punes ne oren e mesimit dhe jashte saj.


 -         fillojne zhvillimin e mesimit duke drejtuar pyetje per paqartesi qe mund te kene nxenesit.Kjo sherben per te marre te dhena per shkallen e informacionit qe kane ata rreth konceptit qe do te trajtohet.Me tej nepermjet bashkebisedimit nxjerrjen se cfare duan te dine nxnesit dhe si mund te pervetesojne keto njohuri koncepte qe permban tema.


 -         Nxitin nxnesit te bejne pyetje te perfshihen ne diskutim dhe te perpunojne pergjigjjet e tyre.Ata mbeshtesin strategjite e te mesuarit te nxnesve dhe tregojne respekt per ta duke u lene kohe te mjaftueshme per tu pergjigjur.


 Karakateristika te tilla mund te ndeshen edhe ne pune te perditshme.Ato tregojne se mesuesi qe i zbaton , perdore forma te reja ne trajnimin e zhvillimin e mesimit.Ai shmanget keshtu nga format e njohura tradicionale nepermejte te cilave nxenesi trajtohet vetem si objekt i procesit mesimor.


 


 
     
     
 
20100628070056aZaDy.doc
VLERESIMI I NJE MODELI TE MESIMDHENIES
 
     
     
 
20100628070556aDeXy.doc
Te menduarit ne menyre kritike ndaj mesimdhenies
 
     
     
 
20100629051141qahas.doc
PERGATITJE PER MESIMDHENES
 
     
     
 
The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=62384
 
     
 
     
Privacy Policy | Contact Us | About Us |
Copyright © 2001-2017 zunal.com All rights reserved.