WebQuest

MODELET E MESIMDHENIES

Teacher Page

20100628061719DazyS.jpg

 Mesuesi duhet te dije gjithashtu te percaktoje kerkesat per cdo nxenes dhe te pershtatet ne larmine e tyre me ane te zhvillimit te planeve te veprimit pedagogjik te shumellojshem duke patur parasysh arritjet dhe kapacitetet vetiake.


Kurrikula shkollore shpeshhere duhet zgjerohet nga vete mesuesi p.sh. ne klasen e pare kur nxenesit njohin shkronjat , lexojne dhe shkruajn ndonese sapo kane hyre ne klasen e pare.Nje mesues i suksesshem duhet te kujdeset ne vecanti per keta nxense duke hartuar e zbatuar nje plan te vecant per pune ne pershtatje me nivelin dhe deshirat e tyre per te mesuar.


Mesuesit qe punojne ne ciklin fillore theksojne faktin se natyra e vertete e mesimdhenies se tyre ndryshon vazhdimisht . Ajo behet me emocionale e kenaqshme e kendshme dhe me nivel me te larte intelektual , kur sigurohen pjesemarrje e gjere e nxenesve ne mesim.Si edukator duhet te mbajme parasysh se cdo nxenes qe ne mesojme eshte individe , produkt i kultures , i mjedisit , i shendetit , i temperamentit dhe i personalitetit te vecante.


. -         ndjekin deshirat e nxnesve duke sugjeruar fushat me me interes per tu mbajtur parasysh gjate zbatimit te projekteve ne zhvillim duke krijuar keshtu mesime tematike dhe duke vene veten ne pozitat e nxnesve gjate gjithe kohes se veprimatrise se perbashket.Pra mesuesi mund te nxit mesimnxenie te re duke sjelle burime e informacione ne cdo kohe te punes ne oren e mesimit dhe jashte saj.


 -         fillojne zhvillimin e mesimit duke drejtuar pyetje per paqartesi qe mund te kene nxenesit.Kjo sherben per te marre te dhena per shkallen e informacionit qe kane ata rreth konceptit qe do te trajtohet.Me tej nepermjet bashkebisedimit nxjerrjen se cfare duan te dine nxnesit dhe si mund te pervetesojne keto njohuri koncepte qe permban tema.


 -         Nxitin nxnesit te bejne pyetje te perfshihen ne diskutim dhe te perpunojne pergjigjjet e tyre.Ata mbeshtesin strategjite e te mesuarit te nxnesve dhe tregojne respekt per ta duke u lene kohe te mjaftueshme per tu pergjigjur.


 Karakateristika te tilla mund te ndeshen edhe ne pune te perditshme.Ato tregojne se mesuesi qe i zbaton , perdore forma te reja ne trajnimin e zhvillimin e mesimit.Ai shmanget keshtu nga format e njohura tradicionale nepermejte te cilave nxenesi trajtohet vetem si objekt i procesit mesimor.


 


Attachments


File
  • File
    Description: PERGATITJE PER MESIMDHENES

File
  • File
    Description: VLERESIMI I NJE MODELI TE MESIMDHENIES

File
  • File
    Description: Te menduarit ne menyre kritike ndaj mesimdhenies

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=62384
WebQuest Hits: 31,731
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.